Osnovan 1960. godine
  • 1

NAJAVA: Izložba "Portreti" autorice Nelke Čular

Izložba "Portreti" autorice Nelke Čular održati će se 16.6.2023. godine s početkom u 20 h.

Nelka Čular rođena je 1956. godine u Unešiću. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1984. godine, smjer kiparstvo. Radila je kao nastavnica likovne kulture u Zagrebu do mirovine 2015. godine. Živi u Zagrebu. Imala je samostalnu izložbu u Drnišu 1998. godine. Naslikala je postaje Križnoga puta za župnu crkvu u Lišanima Ostrovičkim, potom svetoga Ciprijana za crkvicu u Smokvici te Posljednju večeru i blaženog Alojzija Stepinca za crkvu u Vukmaniću.

Posljednjih godina intenzivno se posvetila slikanju i crtanju portreta, a među portretiranima prevladavaju bliski ljudi i poznanici. Na izložbi je od slikarskih tehnika zastupljeno ulje na platnu, a od crtačkih tehnika grafitna olovka, pastelna olovka i ugljen. Manji dio izloženoga opusa posvećen je sakralnim motivima. Posredstvom prikaza svetačkih likova i blaženika izražava osobni pristup duhovnosti, te prihvaćanje vlastitoga likovnog talenta kao milosnoga Božjeg dara.

Radujemo se vašem dolasku!

 

Otvoreno za posjetitelje: 08:00 - 10:30 i 11:30 - 14 sati (ponedjeljak - petak)

Cjenik

  • Pojedinačno - 4 €
  • Grupe (10 i više osoba) - 3 €
  • Djeca i umirovljenici - 2 €Stručno vodstvoGrupni posjetiMuzejska trgovinaFotografiranje uz dozvolu kustosa